HISTORIA

REGULAMIN

DOJAZD

GALERIA

 ATRAKCJE

KONTAKT

STRONA GŁÓWNA

START

Jaskinie na Kadzielni

Podziemna Trasa Turystyczna

Historia

System jaskiniowy - Jaskinia Odkrywców -Prochownia - Szczelina na Kadzielni jest największym obiektem podziemnym na kieleckiej Kadzielni. Pierwotnie były to trzy osobne jaskinie, które połączone zostały w czasie prac eksploracyjnych prowadzone przez speleologów w latach 2004-2009 w jeden ciąg jaskiniowy. W listopadzie 2004 r. grotołazi ze Speleoklubu Świętokrzyskiego w Kielcach rozpoczęli w trzech jaskiniach Kadzielni: Jaskini Odkrywców, Prochowni i Szczelinie na Kadzielni prace eksploracyjne dla potrzeb podziemnej trasy turystycznej. Prace te polegały głównie na wybieraniu z jaskiń gliniastego namuliska i gruzu skalnego a następnie penetracji napotkanych pustek krasowych. Do końca stycznia 2005r. odkryto 88 m nowych korytarzy i połączono Prochownię z Jaskinią Odkrywców. Dalsze prace eksploracyjno –udostępniające prowadzili górnicy z krakowskiej firmy AMC odkrywając kolejne 82 m nowych korytarzy i łącząc w 2009 r. wszystkie trzy jaskinie w jeden system. Nadzór nad zabezpieczeniem udostępnianych korytarzy jaskini prowadziła Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, geologiczny nadzór naukowy nad tymi pracami sprawuje Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, natomiast eksplorację i dokumentację speleologiczną prowadzili członkowie Speleoklubu Świętokrzyskiego.

 

Wszystkie otwory jaskiń zostały odkryte podczas eksploatacji kamieniołomu. Obecnie łączna długość wszystkich korytarzy jaskini wynosi 392 m a deniwelacja 21 m. Dla ruchu turystycznego dostępna jest podziemna trasa turystyczna przebiegający przez Jaskinię Odkrywców,  Prochownię i Szczelinę na Kadzielni o długości 140 m i deniwelacji 10 m, rozwinięta na trzech poziomach. Jaskinie powstały w wyniku działania procesów krasowych czyli rozpuszczania  skał przez wody zawierające dwutlenek węgla, przez bardzo długi okres czasu, liczony w milionach lat.

 

Początki eksploatacji wapieni dewońskich na Kadzielni sięgają XVIII w. i trwała ona do 1962 r. Wydobywane w kamieniołomie wapienie wykorzystywano do produkcji wapna, którą prowadzono na miejscu w piecach wapienniczych. Podczas kilkusetletniej eksploatacji skał wapiennych w kamieniołomie wielokrotnie odkrywano jaskinie. Niektóre z nich uległy wówczas całkowitemu zniszczeniu. Do dnia dzisiejszego zachowało się na Kadzielni 25 jaskiń i schronisk skalnych. Do większych jaskiń Kadzielni należą oprócz systemu Jaskinia Odkrywców-Prochownia –Szczelina na Kadzielni również: Jaskinia Wschodnia (100 m), Jaskinia Jeleniowska (36 m) i Jaskinia Zwaliskowa (30 m).

 

 

W jaskiniach Kadzielni występują formy i zjawiska charakterystyczne zarówno dla skał budujących wzgórze jak i dla procesów związanych z systemem krasowym(jaskiniowym). Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 

 • struktury i organizmy charakterystyczne dla dawnego dewońskiego morza (głównie skamieniałości koralowców, ramienionogów, liliowców, głowonogów i innych żyjących wówczas zwierząt)
 • procesy tektoniczne i mineralizacyjne (uskoki, żyły kalcytowo-galenowo-barytowe)
 • kształty korytarzy jaskiniowych i rzeźba ich ścian jako wynik działania korozji krasowej(charakterystyczne gruszkowate przekroje)
 • nacieki jaskiniowe (głównie stalagmity, polewy naciekowe oraz nieliczne stalaktyty
 • namuliska jaskiniowe o różnym wieku i wykształceniu zawierające czasami szczątki kostne (namuliska gliniaste, manganowe, kości nietoperzy)

Regulamin

TERMINY I ZASADY REZERWACJI:

 

 1. Jaskinie są dostępne dla zwiedzających od 1 kwietnia do 31 października.
 2. Zwiedzanie możliwe jest przez 6 dni w tygodniu od wtorku do niedzieli (z wyłączeniem poniedziałków).
 3. Wejścia do jaskini są co 30 minut.
 4. Rezerwacja odbywa się telefonicznie pod nr 695-213-381 od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-17:00 z minimum jednodniowym wyprzedzeniem
 5. Zwiedzania odbywa się w grupach maksymalnie 12 osobowych, wyłącznie pod opieka przewodnika.
 6. Przy wycieczkach zorganizowanych powyżej 20 osób, grupy wchodzą w odstępach 10 minutowych.
 7. Średni czas zwiedzania przez jedną grupę ok 30 min.
 8. Wszystkie osoby w grupie muszą mieć kask na głowie, otrzymany wcześniej od przewodnika przez cały czas pobytu w jaskini aż do powrotu na powierzchnię, do otworu wejściowego.
 9. Osoby w stanie nietrzeźwym lub znajdujące się pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających nie będą wpuszczane do jaskini.
 10. Każdy zwiedzający porusza się po jaskini zgodnie z zaleceniami przewodnika prowadzącego grupę.
 11. W jaskiniach można robić zdjęcia.
 12. Zwiedzającym jaskinię zabrania się:
 • FILMOWANIA
 • używania otwartego ognia, w tym palenia tytoniu
 • dotykania bądź niszczenia szaty naciekowej i namulisk
 • zabierania elementów skalnych
 • spożywania pokarmów i napoi
 • głośnego zachowania
 • umieszczania napisów, zaśmiecania, hałasowania
 • dotykania i uszkadzania urządzeń pomiarowych i elektrycznych
 • przekraczania granic wykopów, barier i ograniczeń
 • wprowadzania psów i innych zwierząt

 

UWAGA:

 

PO WYCZERPANIU PRZEWIDZIANEGO REGULAMINEM LIMITU OSÓB ZWIEDZAJĄCYCH ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE.

Galeria

Atrakcje

PLAY

Dojazd

Rezerwat Kadzielnia znajduje się, w południowo-zachodniej części Kielc. Przy obiekcie znajduje się parking, wjazd od ulicy Krakowskiej.

GPS:

N 50° 51′ 40.2″ , E 20° 37′ 1″

N 50.861167, E 20.616944

Kontakt

GODZINY OTWARCIA

 

WAKACJE 1 lipca - 31 sierpnia

poniedziałek     nieczynne

wt-pt                10:00-17:00*

 

Ostatnie wejście odbywa się o godzinie:

*wt-pt               16:30

 

Po sezonie wakacyjnym:

poniedziałek     nieczynne

wt-pt                10:00-16:00*

so-nd                11:00-17:00**

 

Ostatnie wejście odbywa się o godzinie:

*wt-pt               15:30

**so-nd             16:30

 

Zwiedzanie trwa ok 30 minut

UWAGA: w jaskini panuje temperatura 10 st.

 

BILETY WSTĘPU:

 

NORMALNY - 14 zł         ULGOWY - 10 zł

 

Bilety ulgowe:

 • dzieci i młodzież ucząca się
 • emeryci
 • osoby z grupą inwalidzką
 • grupy zorganizowane powyżej 30 osób

 

Wstęp bezpłatny:

 • dzieci do lat 3
 • członkowie Polskiego Związku Alpinizmu
  (po okazaniu ważnej legitymacji członkowskiej)

KONIECZNA REZERWACJA TELEFONICZNA LUB MAILOWA Z MINIMUM JEDNODNIOWYM WYPRZEDZENIEM!

 

Od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00-17:00

 

tel. + 48 695 213 381

 

lub jaskiniakadzielnia@gmail.com

 

Uwaga

rezerwacja poprzez pocztę elektroniczną następuje w momencie,

kiedy otrzymają Państwo na swoją pocztę wiadomość e-mail z potwierdzeniem rezerwacji terminu.

KĘDZIOR © 2015